POGOJI POSLOVANJA

  1. Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.panstan.si.

Vsebina spletnega mesta

Podjetje Panstan se obvezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju podatkov.

Zaščita avtorskih pravic

To spletno mesto je izključna last podjetja Panstan d.o.o., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, fotografij, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja podjetja Panstan.

Sprememba pogojev

Podjetje Panstan si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite splošne pogoje uporabe, pogoje poslovanja za e-trgovino in politiko varovanja osebnih podatkov v e-trgovini.

Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh, se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Ljubljani.

Zaključek

Z vstopom na spletno stran www.Panstan.si soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji. Želimo vam prijetno brskanje.

  1. Politika Varovanja osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov na kratko.

Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršenkoli način. Nekateri razdelki spletnega mesta zahtevajo registracijo z osebnimi podatki. Podjetje Panstan jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne. Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon.

Politika varovanja osebnih podatkov podrobneje.

Izjava podjetja PANSTAN, d.o.o. o politiki varovanja osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vsi vaši osebni podatki, ki nam jih boste posredovali ob prijavi v spletno trgovino Panstan.si, bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/2004 s spremembami).

Vse spletne aktivnosti podjetja Panstan so v skladu z Evropsko zakonodajo (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC in Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) in državnimi zakonodajami Centralne in Vzhodne Evrope. Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami podjetja Panstan, ki jih dobi o vas, kadar obiščete našo spletno stran.

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira (npr. ime, priimek, elektronski naslov ali poštni naslov). Osebnih podatkov ne zbiramo, razen kadar vi to omogočite, tj. ob registraciji, nakupu ali sodelovanju v spletnih raziskavah ali spletnih nagradnih igrah. Panstan jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne.

Uporaba in širjenje osebnih podatkov

Podjetje Panstan bo uporabilo vaše osebne podatke zaradi tehničnih razlogov administracije na spletnem mestu, da vam zagotovi dostop do posebnih informacij ali za splošno komuniciranje z vami. Podjetje Panstan ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržilo drugje. Zaposleni v podjetju Panstan so po dolžnosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti.

Podjetje Panstan osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti podjetja. Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja izdelkov, statistične obdelave, segmentacije kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, obveščanja o novostih, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke.

Svoboda izbire

Osebne podatke, ki jih posredujete podjetju Panstan nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ne boste posredovali podjetju Panstan, potem do nekaterih spletnih strani spletnega mesta ne boste imeli dostopa.

Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, poštni naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov info@Panstan.si ali info@panstan.si.

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran podjetja Panstan, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletnem mestu, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje obiskanosti našega spletnega mesta in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Piškotki

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in onemogočajo našim stranem prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno mesto podjetja Panstan. Podjetje Panstan uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo našega spletnega mesta.

Varnost

Podjetje Panstan si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Mladoletne osebe

Podjetje Panstan močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani podjetja Panstan brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Podjetje Panstan ne bo nikoli zavestno zbiralo osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabilo ali jih razkrilo tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

Povezave do drugih spletnih strani

Izjava o varovanju osebnih podatkov se nanaša na spletno mesto podjetja, ki ga ima podjetje Panstan. Spletne strani na tem spletnem mestu lahko vsebujejo povezave do drugih oskrbovalcev znotraj in izven podjetje Panstan, za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapuščate spletno mesto podjetja Panstan, si zato vnovič preberite izjave o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki zbira osebne identifikacijske podatke.